CYV_9.7.20 (51 of 56)EDIT.jpg

וייב של אלה - בשיתוף מיה קרמר - Goddess

ערכת האלה הינה ערכה טקסית ייחודית

כל הפריטים בערכה הם חלק מ"טקס החיבור לאלה הפנימית" שמיה יצרה עבורכן, הפריטים נבחרו מתוך כוונה לחבר אתכן באהבה לאנרגיה הנשית ולכח הפנימי

הערכה מגיעה בשתי גרסאות, הגרסה המלאה וגרסת המיני

© 2021 by Happy Soul

  • Instagram